12. 4. 2013

Nový systém bodování

Aby byl systém bodování vyvážený a nedocházelo k tomu, že někdo získá úroveň s ikonkou jen díky svému tučnému kontu, zatímco jiný se musí snažit, a stejně na úroveň *2 nedosáhne, bude zaveden úplně nový systém. Ve zkratce lze říci, že body lze získávat ve třech kategoriích, kterými jsou "síla", "inteligence" a "zkušenosti". K jednotlivým částem si tedy něco řekneme.SÍLA
Každý vlk musí být silný, aby mohl šplhat po žebříčku hierarchie, a tak je tomu i u nás. Síla se dá chápat v různém smyslu slova, proto i aktivity, kterými je možno získat body do této kategorie, jsou různé.

Truhla. Co si budeme nalhávat - všichni víme, že peníze znamenají moc. Přihodíte-li nám pár zlatek do truhly, stoupne vám mezi ostatními vlky prestiž. I takhle je možné vyškrábat se po žebříčku nahoru - jen pozor, abyste se finančně nezruinovali, banka je momentálně v krizi, a tak vám pak nepomůže. 1 zlatý = 2 body
Rétorika = diskuse. Každý silný vlk umí mezi svými druhy vystupovat - tedy řečnit. 1 příspěvek = 1 bod
Organizace RP akcí. Nejen správce, ale i řadový člen spolku může zorganizovat (neoficiální) schůzi spolku. Pokud na takovou schůzi přijdou alespoň tři vlci a schůze bude alespoň den předem ohlášena v diskusi, pak vám budou coby organizátorovi přičteny body právě do kategorie "síla". Takováhle akce se dokládá PrintScreenem poslaným na spolkový mail. Kromě bodů do kategorie "síla" získáte i body do kategorie "zkušenosti". 1 akce = 30 bodů
Vymýšlení soutěží. Ano, i vy můžete vymýšlet soutěže, nemusíte to nechávat jen na mně. Pokud vás napadne nějaká soutěž, její zadání pošlete na spolkový mail. Body za vymyšlenou soutěž dostanete jak do kategorie "síla", tak do kategorie "zkušenosti". 1 soutěž = 20 bodů


INTELIGENCE
Aby vlk mohl stoupat v hierarchii, musí být dostatečně inteligentní, možná až mazaný. Vyšších hodnot v rámci inteligence můžete dosáhnout následujícími způsoby.

Vědomostní soutěže. Účastí ve vědomostních soutěžích se můžete dozvědět nové informace, tedy skutečně zvyšovat svou inteligenci. 1 soutěž = zpravidla 50 - 100 bodů
Kvízy. I kvízy vám dovolují naučit se něco nového, a na rozdíl od soutěží jsou stálé, nemusíte tedy čekat, až budou zadané nějaké nové - prostě běžte nějaký splnit. 1 kvíz = zpravidla 50 - 100 bodů
Vyučovací hodiny. Nejedná se o klasické vyučovací hodiny, které probíhají v učebnách Pentagramu, ale o hodiny, které občasně probíhají v našem Údolí. Hodiny mohou být na různé téma - například vlčí legendy, anatomie vlka, jeho poddruhy apod. 1 hodina = 100 bodů
Bleskovky. Opravdu krátkodobé soutěže, které se občas objeví v diskusi. Jak bleskovku neprošvihnout? Prostě sem tam mrknout do diskuse... 1 bleskovka = 10 - 20 bodů
Psaní článků na stránky. Naše webové stránky zejí prázdnotou, proto jedině uvítám, když se rozhodnete sepsat vlastní autorský článek na téma vlci. Nemám na mysli kreativní texty, ale texty vědecké, odborné. 1 článek = 80 - 150 bodů


ZKUŠENOSTI
Aby se vlk stával mocným, nestačí mu pouze síla a inteligence, musí také získávat zkušenosti. Zkušenosti se dají získat různými způsoby - pojďme si je tedy shrnout.

Organizace RP akcí. Jak již bylo řečeno výše, za organizaci neoficiální RP akce získáte body do kategorie "síla", ale i sem, do kategorie "zkušenosti". Protože za účast na vlastní RP akci nemůžete získat body, dostanete je i za organizaci. 1 akce = 50 - 75 bodů
Účast na RP akci. Zúčastníte-li se RP akce spolku, ať už oficiální nebo neoficiální, získáváte nejcennější zkušenosti, jakých se vám na půdě našeho spolku může dostat, a to hlavně proto, že se v tom kryje několik aspektů - rozvíjení kreativního myšlení, poznávání nových lidí, získávání nových přátel apod. 1 akce = 50 - 75 bodů
Vymýšlení soutěží. Pokud vymyslíte novou soutěž, získáte body nejen do kategorie "síla", ale i do "zkušeností". 1 soutěž = tolik, kolik je možné získat za její účast
Příběhy z Údolí. Během psaní Příběhů vzpomínáte a znovu prožíváte svá dobrodružství, která jste zažili dříve, tudíž taktéž získáváte zkušenosti. 1 příběh = až 75 bodů
Kreativní soutěže. Během kreativních soutěží rozvíjíte svého vnitřního ducha, a tak sbíráte zkušenosti. 1 soutěž = zpravidla 100 - 120 bodů

Body uvedené u jednotlivých aktivit jsou pouze orientační a mohou se měnit.


POSTUPY NA ÚROVNĚ


SílaInteligenceZkušenosti
na *3400b1000b1500b
na *21500b2500b3000b

Abyste postoupili na další úroveň, musíte získat v každé kategorii daný počet bodů. Za každou aktivitu v dané kategorii musíte získat alespoň bod. To znamená, že pokud chci postoupit z úrovně *4 na úroveň *3, musím získat 400 bodů v kategorii síla, konkrétně pak alespoň jeden bod v každé z těchto aktivit: truhla, rétorika, organizace, vymýšlení soutěží. Není tedy možné, abyste postoupili na úroveň *3, aniž byste kupříkladu vymysleli aspoň jednu soutěž, přihodili do truhly aspoň jeden zlatý apod.
V případě nesrovnalostí mě kontaktujte na skřítka.

Žádné komentáře:

Okomentovat